Ratatöitä Reikon tasoristeyksessä

597
Tiellä 2652 välillä Ulasoori – Kaanaa, Pori. Reikon tasoristeys.
Radan tuentatyö ja tasoristeyksen kannen vaihtotyöt aiheuttavat haittaa liikenteelle.
Tasoristeys ja ajoradat ovat kokonaan suljettu työn ajaksi  11.9 klo 21:00 – 12.9 klo 06:00.

Linjan 38 perjantaina klo 21.05 ja 23.05 lähtevät vuorot, sekä näitä vastaavat paluuvuorot, eivät ratatöiden vuoksi pääse kulkemaan Kyläsaarentietä mennessä eivätkä tullessa. Linja 38 ohjataan kulkemaan poikkeuksellisesti sekä mennen että tullen Uudenniityn kautta. Korvaava reitti: …Ulasoorintie – Mäntyluodontie – Uudenniityntie – Iso-Riuttantie – Kyläsaarentie…

Väyläviraston liikennetiedotteeseen tästä linkistä