Seniorimatkustamisen kokeilu palvelulinjalla P1

153

Joukkoliikennejaoston päätöksen perusteella seniorimatkustamisen kokeilu palvelulinjalla P1 toteutetaan 1.3. – 31.5.2021.