Tietosuoja-asetus

Asiakkaidemme henkilötietojen suojaus on Porin Linjoille tärkeää. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Asetus takaa kuluttajalle laajemmat oikeudet ja määrittelee sen, miten yritysten tulee noudattaa uusia määräyksiä.

Tietosuoja-asetuksen myötä yrityksille asetetaan korkeammat vaatimukset ja korostetaan asiakkaiden oikeuksia. Henkilötietojen suojaukseen liittyen olemme koonneet alla oleviin aiheryhmiin kaikki ne toiminnot, joissa asiakkaiden henkilötietoja käsitellään.

Matkustamiseen liittyvät tietosuojaselosteet

Verkkosivujen käyttöön liittyvät tietosuojaselosteet